Wie is Martijn?

‘Ik wil tijdens de jachtsessies mensen iets laten beleven waar ze nog jaren profijt van hebben. Een unieke ervaring met impact geven. Mensen aan het denken zetten over hun rol, hun betekenis, hun bezieling, dat is mijn doel.’

Generaties jagers gingen hem voor, maar Martijn van Dooren is de eerste van de familie die een nieuwe invulling aan de jacht gaf. Tijdens zijn verschillende omzwervingen, van ambtenaar tot zelfstandig ondernemer, heeft Martijn heel uiteenlopende werkervaringen opgedaan. ‘Je moet in de klei kunnen staan en aan een vijf gangen diner kunnen zitten en je bij beide senang voelen. Wie veel meemaakt, aanpakt en durft, heeft de meeste voldoening.’

Uiteindelijk geeft hem vooral energie, het mensen op weg helpen, te scherpen, te verrijken en ze hun onvermoede talenten te laten ontdekken. Met HuntingDay maakte hij van zijn passie zijn beroep.

HuntingDay zet verschillende programma’s in voor verschillende teamsamenstellingen op verschillende niveaus: boards, executives, managementteams, projectmanagement-teams. Tijdens deze sessies en vooral in teambuildings, maakt HuntingDay gebruik van verschillende methodes van coaching, afgestemd op de klantvraag en het doel van de sessie. Daar waar nodig, worden tevens rolspellen ingezet.

‘Ik vind het fascinerend te ervaren dat mensen, ongeacht de aanleiding, beschikken over een enorme veerkracht en wendbaarheid om te kunnen en te willen groeien. Het is voor mij fantastisch om mensen te mogen faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling. Met HuntingDay kan ik concreet bijdragen aan hun onomkeerbare transformatie zodat zij hun uiteindelijke doelen kunnen behalen.’

‘Ik ben steeds weer verbluft te ervaren over welke oerkrachten mensen beschikken, de kracht die noodzakelijk is om de transformatie te realiseren. Het geeft mij een enorme voldoening als mensen hun persoonlijke rijkdom aan krachten, waarden en talenten omarmen en daarmee hun uitdagingen durven aangaan.’

In maart 2011 verruilde Martijn van Dooren zijn dagelijkse leven als manager en coach bij de Belastingdienst voor het zelfstandig ondernemerschap. Hij richtte HuntingDay Outdoor Coaching op, een bureau voor outdoor coaching en – experience, waarbij de jachtwereld als middel wordt ingezet om persoonlijke ontwikkeling te realiseren én te verankeren.

‘Wij nemen deelnemers mee de jachtwereld in om hen daarin te confronteren met dilemma’s en onomkeerbare keuzen die hen helpen hun eigen coachvraag te beantwoorden en om vaardigheden te ontwikkelen.’