ACADEMY

Voor de HuntingDay Academy geldt dezelfde high impact-aanpak als voor de andere labels: het volgen van een opleiding betekent een unieke onomkeerbare ervaring, innoverend en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Het is van belang dat de deelnemers van de Academy niet alleen de gewenste kennis en vaardigheden aanleren van de opleiding die zij volgen. Zij leren ook zich nadrukkelijk bewust te worden van hun eigen authenticiteit. Dit is een fundamenteel element om hun persoonlijke leiderschap te leren (her)kennen en verder te ontwikkelen indien gewenst.

De HuntingDay Academy biedt 2 opleidingen aan:

  1. HD-coach opleiding
  2. Jachtclinic 2.0

Bent u benieuwd of één van de opleidingen van de HuntingDay Academy voor u geschikt is ? Neemt u dan contact op met Martijn van Dooren op 06-42 23 34 00 of mail aan martijn@Hunting-day.nl.