TEAMCOACHING

Teamgevoel? Leiderschap? Bezieling? In dienst van het team? De beleving en samenwerking – onder zware omstandigheden – brengen krachten en kwaliteiten naar boven die sterker blijken te zijn dan ieder voor mogelijk had gehouden!

Outdoor teamcoaching is een programma om onderlinge samenwerking, rolherkenning, taakvastheid en verantwoordelijken uit te dagen en aan te scherpen. Het gaat hierbij om teamvorming, conflicthantering, waardebepaling, succesbepaling en het benoemen en borgen van ieders valkuilen.

Tijdens de jacht gaan de deelnemers volledig op in de natuur en raken zij de essentie van hun beoogde transformatie. Zij doen dat doordat zij onderdeel gaan uitmaken van de ‘circle of life’. Dit laat de deelnemers loskomen van de dagelijkse hectiek en patronen die in de weg (kunnen) zitten om succesvol te zijn in hun functioneren.

De combinatie van de natuur met de jacht blijkt een effectieve bron voor nieuwe inzichten, perspectieven en het verankeren hiervan in het dagelijks functioneren: het zien, ontdekken en aanvoelen van nieuwe mogelijkheden die tot zowel persoonlijke als teamontwikkeling en groei leiden.

Voorafgaand aan deze outdoor teamcoaching worden tussen opdrachtgever en HuntingDay concrete afspraken gemaakt om het resultaat van de HuntingDay outdoor coaching meetbaar te maken. De outdoorcoaching kan worden opgevolgd door een aantal teamsessies met een ervaren HuntingDay coach om frequent te evalueren of de geformuleerde afspraken voldoende en consistent ingebed zijn in de bedrijfsvoering.

Bent u benieuwd naar wat HuntingDay voor u en uw organisatie kan betekenen?
Neemt u dan contact op met Martijn van Dooren op 06- 42 23 34 00 of mail aan martijn@Hunting-Day.nl.