HuntingDay

HuntingDay werkt in de jachtwereld omdat de jacht dé oorsprong is van ondernemen en de oervorm van samenwerken.

Volgens Martijn van Dooren van HuntingDay zijn persoonlijke ontwikkeling en groei van medewerkers van vitaal belang om een onderneming succesvol te maken en te laten blijven. Deze groei vindt het sterkst plaats tijdens een outdoor coaching in een real life jachtbeleving. Een spannende, fascinerende en inspirerende levenservaring die zich voor jaren verankert en telkens in herinnering oproepbaar is.

Tijdens de jacht gaan de deelnemers volledig op in de natuur en raken zij de ware essentie van het leven: onderdeel uitmaken van de circle of life. Dit laat de deelnemers loskomen van de dagelijkse hectiek en patronen die in de weg (kunnen) zitten om succesvol te zijn in hun functioneren. De combinatie van de natuur met de jacht blijkt een effectieve bron voor nieuwe inzichten en perspectieven: het zien, ontdekken en aanvoelen van nieuwe mogelijkheden die tot persoonlijke ontwikkeling en groei leiden.

In dit kader beschouwt HuntingDay leiderschapsontwikkeling als het vinden van een balans tussen denken, voelen en doen. Een balans die in de jacht al eeuwen feilloos werkt en daarom door HuntingDay succesvol wordt toegepast in zijn coaching-aanpak.

HuntingDay laat deelnemers persoonlijk ervaren wat er tijdens de jacht plaatsvindt en laat de jachtwereld de learnings op zijn beurt aan de deelnemers presenteren.

Het ‘leren keuzes maken’ is hierbij één van de pijlers van HuntingDay. Wie in staat is zélf keuzes te maken, is vele malen sterker dan wie dat niet kan. In de jacht is het gevolg van het kiezen direct zichtbaar: het gaat over de essentie van leven.

Beslissingen in de jacht zijn onomkeerbaar, wat concreet betekent dat de jager effectief en kordaat afwegingen dient te maken om de trekker op het juiste en veilige moment te kunnen overhalen.

Het volle besef van de keuze en de kracht, het lef en het vermogen om te kiezen, zijn van vitaal belang om succesvol te zijn. Zelf, voor anderen en in een onderneming.

KERNWAARDEN

  • Oer;
  • Vertrouwen;
  • Vrijheid.

* Oer betekent back to basics, wij gaan deelnemen in de circle of life van de natuur waarin leven en dood van elkaar afhankelijk zijn. Oer betekent ook dat wij de hedendaagse complexiteit terugbrengen naar de naakte essenties van bestaan: voor alles bestaat de keuze uit: love it, leave it, change it.

* Vertrouwen betekent dat wij rug aan rug kunnen staan met geladen geweren. Dat wij van elkaar op aan kunnen en dat er geen licht zit tussen wat wij afspreken en uitvoeren. Wij verbinden aan vertrouwen openheid en eerlijkheid, omdat wij geloven dat zonder deze waarden, vertrouwen niet kan bestaan.

* Vrijheid betekent dat wij verwachten van onszelf om oordeelvrij te kunnen zijn, acteren en reageren op alles waarmee wij van doen hebben. Een trofee jager is niet beter of slechter dan een beheerjager, een teamjager is alleen een andere jager dan een aanzitjager… Wij gaan antropologisch om met vraagstukken, durven socratisch te discussiëren en durven buiten de kaders te denken, waarbij wij respectvol blijven naar onze omgeving en al wat daarin leeft.