INDIVIDUAL COACHING

Executive Coaching

Een directeur, bestuurder of CEO van een organisatie draagt een zware verantwoordelijkheid en krijgt vaak te maken met lastige vraagstukken en complexe persoonlijke kwesties. Met een ervaren coach van HuntingDay worden deze dilemma’s, overwegingen, twijfels en veranderingen gezamenlijk besproken terwijl u samen op jacht bent: door de complexiteiten van de vraagstukken te spiegelen aan elementen van de jachtwereld ontstaan nieuwe inzichten die resulteren in de beantwoording van de coach-vragen én onomkeerbare persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling.

Het executive coaching traject biedt u een veilige omgeving om te reflecteren en te leren. Het effect hiervan is dat u uw werkzaamheden beter overziet, weer verbinding met de mensen in uw organisatie krijgt en weer een inspirerend en succesvolle leider kunt zijn.

Na het concreet formuleren van uw vragen en doelen, wordt samen met een zeer ervaren coach van HuntingDay een maatwerk aanpak opgesteld die zowel tussentijds als aan het einde van het traject wordt geëvalueerd. Het Executive Coachingtraject wordt ingezet voor de duur van 1 jaar, maar kan langer zijn als u dat wenst.

Gedurende het traject neemt de Hunting Daycoach de deelnemer voor coach-sessies altijd mee op jacht. Het kan ook inhouden dat er meerdaagse sessies worden afgesproken, naar wens ook mogelijk in Duitsland.

Personal Coaching

De wereld om ons heen is een eindeloze drukke stroom van informatie en meningen, persoonlijke verhoudingen, veranderingen, uitdagingen, deadlines, planningen, teleurstellingen en successen. En in die wereld wordt er veel van iedereen verwacht, maar er is weinig gelegenheid om uzelf centraal te stellen. Of u staat als leidinggevende centraal en niemand verwacht twijfels, aarzelingen bij dilemma’s of eenzaamheid. Hoe kan dit proces worden doorbroken? Het maximale uit uzelf te halen? En durft u dat aan?

Bij Personal Coaching is sprake van een kortdurend traject waarbij de coachvraag om een intensieve high impact benadering vraagt. Dit kan werk-gerelateerd zijn maar ook in de persoonlijke sfeer liggen.

Na het concreet formuleren van de coachvraag en doelen, neemt een ervaren HuntingDay coach u een hele dag mee op jacht, naar een jachthut, mee naar buiten om in de jachtwereld antwoorden te vinden op het vraagstuk.

Hierna spreken deelnemer en coach een aantal telefonische consults af om de toepassing van de jachtervaringen te bespreken en eventueel aan te scherpen en wordt ter afsluiting een terugkommiddag afgesproken om het resultaat van het Personal Coaching-traject te evalueren.

De doorbraakstepstone

Bij de ‘De Doorbraakstepstone’-coaching gaat u een dag of dagdeel mee met een HuntingDay coach voor een interventie of doorbraak in coachings- of therapeutisch traject, begeleid door een externe coach of therapeut.

De toegevoegde waarde van HuntingDay is de impact van de outdoor coaching op het lopende traject. De daadwerkelijke deelname aan de jacht realiseert een concrete doorbraak in het lopende traject. HuntingDay zet zich dan uitsluitend in om de jachtwereld te laten beleven om de coachvraag voelbaar te maken.

De impact van de Doorbraakstepstone blijft onder de verantwoordelijkheid van de behandelend coach of therapeut vallen.

Voorafgaand aan deze outdoorcoaching worden met zowel de behandeld therapeut/coach als met de deelnemer concrete afspraken gemaakt om het resultaat van de HuntingDay coaching meetbaar te maken.

Reflectie en Contemplatie

Reflectie en contemplatie is een traject waarin u bij zichzelf te rade wilt gaan om levensvragen te kunnen beantwoorden. U kiest er bewust voor om deze zoektocht in de natuur te ondernemen: in de wereld van de jacht onder leiding van een HuntingDay coach. Dit traject kan net zo lang duren als de deelnemer wenst, het is aan hem om de intervallen tussen de coach-sessies te bepalen.

Voorafgaand aan deze outdoorcoaching worden tussen deelnemer en HuntingDay afspraken gemaakt op welke wijze de HuntingDay coach ondersteuning biedt en regelmatig geëvalueerd of de coach-sessies bijdragen aan de ondersteuning die, al dan niet concreet geformuleerd, geboden wordt.