CONTACT

HuntingDay

De Eendrachtswerf 53
5247 MJ Rosmalen

06 42233400
martijn@hunting-day.nl

KvK nr. 52460266
BTW 001761777B88

Voor meer informatie, Mail ons

5 + 2 = ?

Beveiliging en omgang met persoonsgegevens

HuntingDay bewaart openbare informatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers die vrijwillig aan HuntingDay zijn bekendgemaakt en deelt deze niet met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, de systemen waarmee HuntingDay werkt, zijn beveiligd. HuntingDay zal persoonlijke informatie met de meeste zorg behandelen en uitsluitend voor het doel gebruiken, waarvoor deze door de verzender zijn verstrekt.

HuntingDay houdt per Coachingstraject of  Experience persoonlijke gegevens bij om deelnemers te kunnen informeren of klanten te kunnen benaderen.

Uitsluitend medewerkers van HuntingDay hebben inzage in deze gegevens,en dan alleen indien het noodzakelijk is voor een veilige en gegarandeerde uitvoering van de coaching of Experience.

Persoonlijke gegevens die bij een tijd-gelimiteerde Coaching of Experience horen, worden na het volledig voldoen van de financiële verplichtingen, binnen veertien dagen vernietigd, zowel analoog als digitaal.

Deelnemers aan HuntingDay activiteiten hebben te allen tijde het recht op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, een verzoek daartoe volstaat met een e-mail naar martijn@hunting-day.nl. Dit verzoek wordt binnen 24 uur afgehandeld en de indiener ervan krijgt via hetzelfde mailadres hiervan een bevestiging.

HuntingDay erkent het recht van individuen om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken, het recht op intrekking van de toestemming ter verkrijging van gegevens en het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HuntingDay heeft persoonlijke gegevens nodig voor communicatie met de betreffende personen en de zakelijke afhandeling zowel financieel als inhoudelijk. Persoonlijke gegevens heeft HuntingDay ook nodig voor het garanderen van de persoonlijke veiligheid tijdens Coachingstrajecten en Experience-activiteiten.