OUTDOOR COACHING

Er zijn momenten in het leven waarop men nadrukkelijk moet nadenken over hun rol in een organisatie, als team of als individu.
Wat doet u? Met HuntingDay mee op jacht!

Persoonlijke ontwikkeling en groei van mensen is van vitaal belang om een onderneming succesvol te maken en te laten blijven en succesvol te zijn in zijn persoonlijke leven.

Deze ontwikkeling vindt het sterkst plaats in een outdoor coaching tijdens een real life jachtbeleving. Een spannende, fascinerende en inspirerende levenservaring die zich voor jaren verankert en telkens in herinnering oproepbaar is.

Tijdens de jacht ervaart u onmiskenbaar de oorsprong van het ondernemen en de oervorm van samenwerken. Hiermee is deze coach-aanpak bij uitstek geschikt om parallellen te trekken tussen de jacht en de dagelijkse gang van zaken in uw eigen afdeling, onderneming of leven en de learnings succesvol te implementeren.

Met deze high impact-aanpak, maakt HuntingDay u ondubbelzinnig bewust van uw eigen handelen,  waarom u zaken doet zoals u ze doet en wat de gevolgen hiervan zijn.

HuntingDay biedt outdoor coaching op zowel individuele- als op teambasis aan. Afhankelijk van uw vraag kan de sessie één- of meerdaags zijn en indien gewenst ook plaatsvinden in Duitsland.

Voorafgaand aan een outdoor coaching worden tussen opdrachtgever en HuntingDay concrete afspraken gemaakt om het resultaat van de HuntingDay outdoor coaching meetbaar te maken en om te evalueren of de geformuleerde afspraken voldoende en consistent ingebed zijn.

Bent u benieuwd naar wat HuntingDay voor u en uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Martijn van Dooren op 06- 42 23 34 00 of mail aan martijn@Hunting-Day.nl.

Teamcoaching